Ewa Kisiel

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez
Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/21/19

Cennik tłumaczeń

TŁUMACZENIE ZWYKŁE

KIERUNEK JEDNOSTKA STAWKA
Z języka polskiego na angielski 1 str. = 1500 znaków ze spacjami 35 zł
Z języka angielskiego na polski 1 str. = 1500 znaków ze spacjami 35 zł


Kalkulator cen

Liczba znaków ze spacjami w tekście źródłowym*:

Wartość zamówienia**:


* Liczbę znaków można sprawdzić przy użyciu polecenia "Statystyka wyrazów" w dokumencie Word.
** Podana wartość zamówienia jest ceną szacunkową. Końcowa cena usługi uzależniona jest od liczby znaków w tekście docelowym, a różnica między ceną oszacowaną a ostateczną może wynosić +/- 10%. Tłumaczenie jest rozliczane do ułamka dziesiętnego strony rozliczeniowej tekstu przetłumaczonego.


TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE

KIERUNEK JEDNOSTKA STAWKA
Z języka polskiego na angielski 1 str. = 1125 znaków ze spacjami 45 zł*
Z języka angielskiego na polski 1 str. = 1125 znaków ze spacjami 45 zł*


* W przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego rozpoczęta strona liczona jest jak cała.

Do wypowyższych cen nie dolicza się podatku od towarów i usług - faktury są zwolnione z VAT.